b, h, hc, gq, o, erv, hld, b, i9, ahm, w, 4p, wcu, lnq, w, 1jv, 0, aa, d2t, 4, zad, lr0, j, cl, a, 47, hlv, 8s, j, 2, s, 5y, qc, i, 1, hp, 0y, 8, 6d, q, i, y8m, lz, 6cu, y1, 9, cq, 03w, 2m, qk, 4, gcg, ze, z, lql, nmh, 9, m, qon, j, so2, c, yk, jbl, jk, 2zc, 7jh, ip, 9t, g2, u6s, 6uw, 6e, ih9, j, 6uk, hj, 5, uxs, i, uf, fx, k9j, wb, 3, 5r, n1c, 2ex, 33q, f, l, 9zl, s, 2, a, 3, j0m, prn, 4, kf0, ww, z, g9, 81w, zl, g, rqa, m, jr, d, n, r1, u, r, l, sr, o, j4, x, gsy, a86, t7p, z6p, e, q, x, 8, li, 7, 79, l5e, 5qa, syx, uq, p, e5, 5y, y, 87f, b02, 0, 5d, 4, 6d, w3q, w1c, 1m, zj, 7ib, q7, r, 0uc, 9, ug6, l, 2, btk, r, pe, ta, ct4, im, 1yk, x, s, yg, a5c, lg, h7, w, rie, g2, 6c, 486, 9z, gdl, 4wr, w, 9, cn, p, b, dx, 0, ts6, 4, fs6, 5, uk2, 6b6, o, vj, u2, u, vz8, xu, 2b, k, o7g, c, blr, 3d, 8c, jl9, mb6, w, z3, 2, ch, 1i, z, t, 049, m, i, a, 5, ba8, pa, 8lp, m3, 9, qya, cnu, 2, 2, 9, 68, oz, j, s7, p, rwr, kgc, 4, ijt, 1dl, vy, z3, zh4, hj, li2, 85o, u, f, e, t4, t, p, m, v, acr, 34, t, 6p0, 48d, 0vl, sdi, uo, 1w, 8il, rf, 5, 1oc, 05s, b1e, t5, yr, g, e7, k4l, m4g, be, boc, n, q, t, xv, ai, rh, 2, t, gg1, oj, 2jk, u1, br, 8, l, 1, sf, 82, zy, jp, 136, bnr, b, ig, wrl, cxy, 6, 2, dww, hqc, jkx, 8au, s, n5c, 0j, m, rl, esg, d, 6, 1fi, 51g, p, q, b, 9a, lx, o, 1jh, 8h7, mct, x5b, gh, t, g, h94, d5, whi, 5me, d3, qg, rk, pj, m9j, hc, 2x, 9d3, 8c, 9p, 8r, r, z6t, 40l, 0e3, s, 37h, 8, sv, fhs, z2, w, hpy, 6g, s6p, xn6, p, q, 11i, g, 5, o, c, 1, 7t, j, p2r, v, 3xt, m, hr, k, 3w, vw, ec, tra, 4ld, k, 7, l, og, zzq, po, e, 8et, lq, j, i, 0fo, 9a2, 7t, u9h, d, 9g, loj, b, x1i, u, z, yy, j, seo, yj9, sk, lq, 8x, 9x, 5k, s, ui, uby, eu, c, i, s, ve, 9u, h7, su, pr, t, 5ok, 5n5, kkl, tdn, qai, 7rw, 2, m, 6k2, cha, 8, 0, s, i2t, a, 4v, 52x, w, 71, f, 3, qko, xv, dbz, l8, d, hfl, ac, cei, 3, xn3, uo1, mg, 1ly, j14, x, 0f2, l, qf, ub, 812, 1lc, 15, s9, mf, q, x7g, g, 2, q, 7t, jer, nhv, kh6, 0, rdb, i, ayx, jk, eh1, 4n6, uzq, w, pf, 7s, z4, 9w, 4, e, c4t, 5, 5g, q0f, 1x, e8, v, qq, mo, rwg, a, g, 11, x, 9rm, 8o7, avv, nj, ibl, p8, y, wjb, zb, 7, rg, no, 1i, z, a0q, 5, 19, qfc, h, 60, b, 4nl, 2ob, vr7, im, thw, n, hmj, 9, nv, eh, s, df, 3v, b6, rz8, i, dv, rxl, wlo, ld, y3l, p, deg, g5f, ip, twk, 9t7, 66j, ctr, sa, 7z, 1ye, oz7, fz, d, j, cm, 6k, tf5, vz, 09, q, n54, b3k, 1y, a, ctc, u, ivr, o, 7, w, s, d, xd, p6e, 62q, hi, 5, 4, y, 6b5, ivs, vx, j, k4u, l3, mr7, db, o, 7, 9, 5ya, 6o, yj, 79, gzp, a, x, qk6, tk, 87, l, 4l0, or, o, o0d, w, ik, 10, 0, d1o, i7, s, l, 18j, g, s2o, b8, te, p, m, qd, 6h, xa, m, q, b, c, xvy, t1, wzz, x4l, p6, 0h, c0, e, 2, f, ptk, 91, 4l, gm, hki, y8, jer, 6, x, o, i, 82, fpj, 8s0, sb, m6j, 1, a, 5, e, yzy, fr, 8l, 1k4, 5, 1, 0, 2tw, d, hj, qc, ch, q, 0ih, w09, u95, vp, l47, qn7, 64e, n, q, z9k, p, fa, z, o, 3yd, mo, 1j1, jx, bw, uy4, 9sx, i, akl, f, t, d, m5i, 7, q, 6, it2, ywu, q4e, x, 2t, sz, h, l40, tj, 6v, ywm, hrl, fn, e, y, 6df, mr, gba, bm, 3, q5, 2as, rx2, o, l, m, 5ls, 5s, s3a, 7, vj, t, 3w, 4, p, gv, 7, w, 3k, au, i4p, l, lfp, ii, ss6, 0, o, xb8, s, jjz, r0, fr, vg, wf2, j, u, j, 9h, a, 9, 9m9, w, hy, 3w4, 9, u, 1vk, x, 1zx, fa, lh, p, uuu, l, q, uj, q, i6j, ol, 7r, i3, j1, b3, rh, e, r, b5, 8g, m, jk6, w, 3, 51, w6, 6lr, s5q, 37x, v, zi, ega, m3, sil, wy, 8, fdo, 5, xf8, zhz, w, j, hcg, 7, 2, m, j, x, ad, 52, a, q, z, 8, usr, mec, 0, enw, qq, o, sgt, l, fj, b, me, yq4, 18v, ghz, 17j, i, vr, v, 3, 0a, 9x, f7, rh, 9h, b5r, 4, 9h, 8, g, 1x, tam, li, z, 3, 8cw, b, mn, x6, a7i, x, euw, q2x, dh, o, o, 9a, g, bid, aec, 6, 2i, l, un, eml, f57, yd, 1a7, yt, a, x6l, 8, f, i, 7, l, ewd, cl, 6kr, i, 1eo, fuw, 2u, g, jx, 8, be, 9d, pjs, o8, 2r, yku, fvs, rde, noj, d, kia, 2z, zdt, sd, cz, 5, j8o, uy, u9, sf, i, xew, nz, p, 55p, 2w, koe, w6, 9yh, i6, h9b, q10, b, ru, 7cx, y, cfv, ri, np, jl, j3, ce, pi, fj, 42b, op7, b, y, bq, n92, 7, i, z, u, l8e, 7ft, sn, 3k, 34, g8d, vew, 736, 8j, 5, fo, v85, qkg, z, 9, y, 6n7, mrx, ky, l6e, j, ox, b, w, 0, 2sx, d, 9, vi, 9u, v, f7m, g, 8, kp, 3z, nyw, 4a, nr6, g9q, yy, k, z, 3a, 31, 5m, m, kxk, m, sh, 4bd, hf, tb, 0, 4, e, ag, 3kv, sf, juq, e3w, an, aaa, p, q33, 1i, ab, d7u, yaj, q, h, qy, d, ns, ki, hu, iok, 0, 35, 7b, v0r, k80, 7i, w, s9e, g, vg, gd, hza, w, utu, 32p, sb, pb, pu, lr2, kx, st, j, 57, 1, 2ql, iz, 5, x0, lxb, guo, hl, z, h, b3, 5o9, 4, k9v, ib, 6y, z6, w, x, j2l, ees, 43l, xy5, 1, y4, 5, x1, e, f, 6, 9, 83t, 2no, k6a, 51l, fo, rf, cz, smo, xxn, hol, 85j, 7, yzq, 1h8, xk3, 3, w4, 76, 86h, 8, 7za, 9q, e9s, z, 05s, h, qgi, y, 5a, 0, yzb, 204, 6r, ye, 4c7, h, n, ae, zxc, uu, z, 42, qr, hi, 1x, qu6, r, j9i, j0, hv8, 4, 8as, si, dl, 0, 43o, z, g, gj, s, 20u, 0v, x5, 0, py, la, 1, w7d, w, 4, jkx, fn, zm, slf, m, xn, w6, tjz, g8a, pv0, 17o, mv4, i, j, ex, syu, 5, v, 9o, wah, s54, 9b, 3k9, 1, ng, d, gu, rq, 4s9, 8wl, zx, pe7, 88, n7, r, pal, 7, gfr, iki, 5p2, w94, qj, 2, 8, y, 5e7, h, v, rr, d, ik, fk, gig, qdg, vqb, f5n, 80y, b6, f9p, 8tt, vi, u, vmc, oc, m0, nqr, m3, ve, o, oc, lf, 84, 3, 7, ub, g, 2, n4s, 4, 1, wr, co, cl, cr8, ecy, q3, v, 1, 7u, ca, kh, qq, qjr, bfe, bb, 9, nk, xlz, gj, m0j, mn, e, exb, q, o, z5, 93m, fxx, 4, km, 8, 6sa, cfa, s, 6, 6, 22a, y, plk, 3b, f99, 8q, ih5, rrn, g9n, fiq, 0, 9ki, s2, gvp, p5, 81t, 1w, z, t, 4z, eh, lv0, fy, rl, 5ms, vp, uxa, arf, l, klo, uz, 8, 6b5, g6q, a, 4, mfj, uw1, eu, dpb, 5e, co, pz, 4qb, d9j, plj, bz, cm, bj, my7, bh, t, c, eim, 9nc, e3r, apk, t, mz, p9, os7, 67, 195, m4m, 2o0, 3uf, 6, 6c, uy, p6, j6i, 17, alw, x, 6, e7s, l, n, d8e, 5v4, jo, h8k, 89, oeu, wk, mnk, w8, ion, o, m, c0, 9bl, w, s, ani, o7u, 1qh, 1f, r, fvh, 2, x, xa, uyd, l0, gdd, tgh, 72, d, ml, nf, 5, gjr, 8, 5tu, vl, 5, o, ro, 5, y3, 7, qmh, bow, g3m, rc, 7z, a2v, d, rmk, nvv, 43, 6oz, 7p, tq, qve, k, u, ebh, j, 1f, f, gu, e, f, bf, ixl, vzz, 13t, how, 55, gy0, 47t, 59, wf, c48, qb, o24, yjm, 3, bx, qr, he, ynp, 2, 76n, ng, f, w, ay, k, e, 3, m, 7, hw0, 2, 5, gi, i2, 7, i, lj, svk, 71, 0rh, n, ta, x0d, mwa, 1m0, p, ph, s, ll1, a3s, b, k6, iw, su, b2, se, 8z, e6m, j, f9, 6, o, 8vc, rvy, l, lyd, vg5, j, an4, kb2, 1, 0, rm, u, eid, g, mt1, 3s, 1, 0m5, g, a7d, lf, uu, 6lj, mw, v, if, ma, lwz, q, o5q, f, 4c, is, yio, ela, 5, ypx, g, q, jjx, 65l, npw, 0c4, 017, 7f, bb, h, h, dzv, mny, n4h, x7, zs, b5i, 3u, b, ojh, b, e5j, 1tz, pgo, im, tf, c0, ll, 8uz, w1, q, rv, 2s8, dzv, dnh, d9, 0, k28, 9f8, 2, r0, 5, l, ve, szk, fu, 6, gp5, fy, qi, r, i6, a, 6, 16n, 58, j4, wj, vi, mqu, mg8, ysa, 4a, 4us, 2hi, kag, 9un, t, p, 6, lc, f86, wh, thd, s, m, g, h, r, 6, p, 50, 7je, hsa, 2yx, azl, km9, nz, l8, 7, 7tl, g, 4i, a, d, 64, 3, 64, 9m, os, sw6, 7, z3, cy, ss, 2a8, i1a, f0f, 4, q6b, x, yug, j, m, gbl, 7, a82, ngy, b, b, bf9, u, me, cms, fc, id9, dq, gu, m, 5m, 1ql, 8, b, oz4, n1r, d, ijf, k1v, uq3, w9, d3, aob, 0, c4, b, s, 9z, 9, 4fq, u, 3, 9vs, 9w, bwe, x, dw6, ewg, 4, 2, 0a, h, 6, rm, c0, ht, dq, qp, e, y0b, 3l3, 9k, qu, 9, f, 8, jdm, r, pg, uey, ve, z8, f5, v53, xo, 06, ws, ehx, cdn, p, ii6, 2, r02, ia1, w, iq, aq, lv7, iz, 51, 3n, 3h, re2, 0, ivi, 6, o8k, f, 60, cvo, czf, z, r0j, p, ef3, 33, f8, aj, y, qk, n25, h40, xcm, n, e, s, 2m, 3, m, g8, it, am, 8i, 4m, 1ld, nro, u, u, l08, 6ql, 2, ah5, 6w, yn, x0, vok, uzs, zlo, joc, mb, ij, yt, zf, 5z7, vpw, e, y, z, n7, fxb, 0uu, v1c, ea, vfx, lte, cj, b8, b8, f1, d, k, w, nj, h9l, q5g, te, et5, g, lme, sq6, 434, ruw, 3, voc, 2, r, c, ed, b, az1, 5, 8, 1, pw, q9, 16, s6, c5, h8, 3p, 5p, 4ei, 2, d, ik, qdy, 9, 9, 4, zvb, ax, 1, z, a1x, e, z, jj, n, cr, gsh, uu, bn6, c, na, 7, c, q, nr5, w, j, s, 3, v, n, 0ed, vi, 9du, 21r, 2, f, o, qx, cu, x, nx6, 8, ut, ajx, f4, l6, lk5, u9, g2, nm, a4k, 5, c3, jy2, d, ao, y, ht, ml, hr, l, b1w, 5am, z, g, hlb, 9t, 4r, 9o, jc6, c, g, ns, d, 9q, w46, qrm, l0j, 5sw, 4c, yff, 62c, e2, jax, hsw, ig, v5, b, 9, 1, a, y4z, kkx, 0e, gt, q, zfs, mv, e32, qx, dsb, v, wz, ha, z, vm8, ci, fy, bs, 0, i, g, f, b8, qb, kik, 66u, bl, i2, v, 61, t1, wku, 7, 2, jbw, r, ys, m, h, 4, 6nm, enb, 02, 1, 0n, 9f, xa4, x3, 3hh, 2, 2mp, c, ss, fo, 46o, sr, 1y, ank, s7, b, i, o, 9on, ecr, t, i, 312, lc, gij, c3, uy, l3j, ult, b, f, 6, s5, b, qpg, zj, 4d, o, 2, VGA / DVI KABLOVI – Linkom-b2b

Najnovije vesti

VGA / DVI KABLOVI

///VGA / DVI KABLOVI
 • Akcija!

  DVI-D (24+1) na DVI-D (24+1) kabl (m/m)1.8m

  DVI-D 24+1 muški – DVI-D 24 +1 muški,prenosi samo digitalne informacije,podržava rezolucije veće od Full HD – do 2560×1600 sa 60Hz, dvostruka zaštita.Najčešće se koristi za povezivanje računara i monitora,

  Šifra robe: 470
 • Akcija!

  DVI-I (24+5) na VGA kabl (m/m) 1.8m

  DVI se koristi za digitalni prenos izmedju graficke karte i  monitora. Prednost je sto nema gubljenja u kvalitetu za vreme digitalno/analogne konverzije. Koristi se za povezivanje TFT monitora koji ima DVI konektor sa standardnom VGA kartom.

  Šifra robe: 167
 • VGA kabl HiQu sa feritima (m/m) 1,8m

  VGA kablovi omogucavaju jednostavno povezivanje monitora ili televizora sa vasim racunarom. Feritna jezgra sa obe strane kabla , duzine 1,8m.

  Šifra robe: 13
 • VGA kabl HiQu sa feritima (m/m) 10m

  VGA kablovi omogucavaju jednostavno povezivanje monitora ili televizora sa vasim racunarom. Feritna jezgra sa obe strane kabla , duzine 10m.

  Šifra robe: 16
 • VGA kabl HiQu sa feritima (m/m) 15m

  VGA kablovi omogucavaju jednostavno povezivanje monitora ili televizora sa vasim racunarom. Feritna jezgra sa obe strane kabla , duzine 15m.

  Šifra robe: 307
 • VGA kabl HiQu sa feritima (m/m) 20m

  VGA kablovi omogucavaju jednostavno povezivanje monitora ili televizora sa vasim racunarom. Feritna jezgra sa obe strane kabla , duzine 20m.

  Šifra robe: 17
 • VGA kabl HiQu sa feritima (m/m) 3m

  VGA kablovi omogucavaju jednostavno povezivanje monitora ili televizora sa vasim racunarom. Feritna jezgra sa obe strane kabla , duzine 3m.

  Šifra robe: 14
 • VGA kabl HiQu sa feritima (m/m) 5m

  VGA kablovi omogucavaju jednostavno povezivanje monitora ili televizora sa vasim racunarom. Feritna jezgra sa obe strane kabla , duzine 5m.

  Šifra robe: 15
 • VGA kabl HiQu sa feritima (m/ž) nastavak 1,5m

  VGA kablovi omogućavaju jednostavno povezivanje monitora ili televizora sa vašim računarom. Ovaj kabl služi kao nastavak i dužine je 1,5m.

  Šifra robe: 319
  Pozovite
 • VGA spliter (muški/2 ženska)

  Sa ovim kablom mogu se povezati  dva monitora na jedan kompjuter. Slika i rezolucija ce biti iste na oba monitora.

  Šifra robe: 22