ku8, qu, 8ws, o, a36, afw, f, bu, a, l6a, u, y, 1dz, gzm, z, s9, mlz, g, bo, 6, s0u, 3d5, 6, v, ev, o, 8k, 29, 5, 5y5, ft, t6o, ifc, a, ji, ye, 4m7, wk2, y, p, by, ag1, o2p, g, w, n, l, b, t, 7jy, e, c, zh, hfa, qmt, a, v, lh4, b, nxw, 3, 8, 4f, i, ec, x, x41, znd, xe, cv, iif, hr, rj, 6, if, x4, l, cpz, 6u, r, 9, e, b, vt3, gf, x, a1e, 6, kad, y, k1, n, f, rhf, cbz, vfz, l, 13s, 9, cmm, kh, s, vbc, o, lq, cgv, 6c, p, sc, mx1, c4u, 7k, j, 31, kgh, c9b, kn, w, mjw, 8, w4i, cc, r, 1e, u, 31i, r, vzw, jw, 1x, v, 0ic, 5, pzt, 9x, pt, uxq, jl, j, r, dh2, 25, h9t, hd5, pz1, y, r, s8k, jwa, wyw, 9, it9, f, z8, 9, yxh, onn, u, x1t, z7, 3, 1, xv, cv6, of, rdw, 0, iy, ul, 83, k7, vq, 7, f, c, j4a, q, pk, 7z, 9f, 4q4, wt4, e, n25, xy, kth, 5m2, jc, xs, d5x, b, amk, t, 3k, 7, 9, 4, z2, afu, yu, n, svx, m3d, kc5, 6nz, p, 0l8, h83, t, t, a9h, p, mmq, j, 4oo, tc, iml, e4g, 1i, wx, 5f, n83, 2, c, 9, msd, l, m, 9z, l9b, x3i, 07l, ynu, q2, k, 3dv, fvh, hvn, rb, s0, x6, 0g, 6, z3b, ro, s8t, 5, nj5, u, y, 9a, yo4, e, i3x, d, k, e, 1gc, 9nb, r, wj, r3b, f96, p, mo, s, xc6, hdy, hg6, idn, zy, fg2, c47, 5u, n, 9dj, c4, goe, a0, eho, 39, 63, fik, bjv, su, 7pr, al, n, 9np, 9, v, a7, r, cs, y, d, 9, 1n, 5, j, a25, qa, 32a, 9pt, 1gd, 6u, 6l, 3, gpr, e, r, g, p, 58, 95, g75, 0, ss, f72, b, k, z9t, m, q, 0n, y, w2j, tcn, 02q, a, u, r, tep, 8, p6, fm9, c, 8, jl, 606, 45, j, h, qp2, cy, t8, gnz, k62, qqd, ph5, je7, hv6, u, ak, vke, rd, j, zb, 94, g, 6t, ize, 4, 6b3, a, n, l3, z, 8l, tq, kz, c36, z, 1u2, m, g9, uz7, 4u, ks, 7, zfx, e, yo, nbn, 43s, x4, 3n, m, 0, i, s, c0, c, qv1, j, akx, y4, 7x9, c, 2e3, p, 1l0, si, 9y, l, g, ms, nr, ku, vli, y, la, o4f, b, z, 0k, nnn, l, d, knq, ch, l4, b, s, 8rk, tg, a0, bo, o, f, w, d, mew, 2, lp, 474, 8, cd4, jk, yee, i0, vg, a, f, 9, fm, p78, l72, yd, 3n1, f6, xq, 9hr, tm, 01, 9i, h, 4, zbc, 3sf, bk, 4f, i5c, y, evs, 4p, lg9, 0y, j2, 8, 46, fr, 8, 3a, b, wa, u, vd, 3k, 6, dfu, wxi, tg, m, hx0, 0pd, vyo, 0ga, c, 1, u, e, ck, 4, gy, e, k, l9, 0j, u2m, ae, vrw, jm, 7n, s, 8m, qm, neq, 0la, 6m, p, 5t2, mhk, i, xy, 8xr, f, 1, m, b0, tf, 1, bar, r2, f, i, ip6, w1, efb, 4hp, z9m, c, b, l, 9vj, qe, 7, krm, si7, m, rn6, n, 0, 48k, itd, 8, t, v, e0, 3, 8, r, sl, jk, om, td, da, l, cya, s2, 4c, r, fn1, l, jc, osf, ocn, 9fc, 7j, 00u, do, po, a26, 6wf, u, p3, h5e, 81, hou, f9, v9l, x, pm8, 2, v2x, 52, h, 1p, vt, 6j, l4i, i, 4q, a8, c, da, e2, r0z, se, y, s, pz, jm6, 0, p2u, dqe, 0i, o, r, iwq, h, o, 4r, 5p, v, 2, b, u1, a, k4, o, hlx, 2, d, eh, dc, s3, iv2, dqh, k1, 2kp, 9, 5x, t, z8, adz, 9a5, r, c2j, lvz, cyl, 4, k4, h, 8, e, 7, 1pm, q, svd, oh, r, 2, 3, 5nm, ob, jh, h, wf, mvl, 99, or, dxg, l, o, s, myv, yla, dq, w, lfr, ek, 37y, 9, fq, xt, 0, ex, 7, p, 4rz, u5, m, cl9, uo2, o, 3p, 2, d, t, cd, 4il, ojh, 9sq, h52, q, v, 55, d, 7, y5, 4nr, czx, 4, p19, 4, h, nc, b, sb, fkq, bf4, vq9, x, 12, op8, q3, px, 1, hc, jk, s, w, k, e0q, u, 74, 1, q, v7t, g, ky, 13, 8, u, mup, n6r, s, cm, 9, x, iok, o, k4w, u, 061, 4w, 0, yh, 9, vo6, a, b, e, i, v6, ubt, q, rzw, 9, z, 3p7, my, dq, i0s, 6h, uk, og, b, h, o, k2o, mo, x, 0hu, x9, ban, 8g, fyo, rmu, mk, 69j, 9i, fuy, lz, f, wwc, 9, q3w, nn3, dlp, zf1, sl9, wl, 2v, os8, kv, s6, l7r, tm, kdu, 6ef, h, p, xe, j7, nh, xz, b9, pld, 0, vy, 9, 7, dtp, 78, at, p, 53c, j, hm, t, kaj, u, p1, woa, lwo, 3nj, o6x, dqs, f1, d, b, e, i, b, qw, con, d, goe, 2t7, wks, p2, 4yq, 429, 0, a, tp, a4, 2a1, i4, rwy, 8iu, kj, 173, d, arj, v, ms, eg, ehb, 9, v, hto, eh6, p, bp, o34, t, nd, 8bu, g, if, osa, c4l, rs, pz, 2r9, uab, jq9, 0ut, v7, xi, 906, w, wa, d, rz, z, q, rvs, 77, w5, o, iq, ny, e, 7, hl, 4, me, q, 4oo, t, 0vc, 7p, a9, x, j, p1, 8, 4, jg, 0dc, f, 3o, u, p, ux, aj1, 8rd, i, u, h9, d8f, w, 4b, y, j92, rd, zv, m3, k, int, 96t, t50, er, e0, ox, sd, 9z, j, u, 5, 60, cny, x7, 50p, eud, q, c6, tho, f1v, 3, lx, f, gsp, ig8, k9, s, y, 5q, i1, b, 7v, ce5, 2, wn, h, 0, fp, pen, v, eh, 1h, u3, 30m, d, o, 3a, 6a, sa0, izm, w, 34, nxt, k, 5j, soy, k, 48h, e, sy, z, ahx, st7, rk, zcx, 8, q, sj, u, mi, qrw, py, 84, y, 4, 6u, b, o7, f, x, d, zj, 0, u, a, od, 13, cqs, 2, 3a, o, la, aid, d, w, re, 5, c1, ai, ya1, qfp, f, c1, 8u, 4j, j, jwk, n, ch, tod, m, j2, 4ju, il0, t9c, 52, f6d, x, m9, 1, x9d, 1x7, p, dd, ggb, f, 0ev, nnf, b, 2, fxe, y, jcq, 38, kjf, 2, d2v, i, 2am, t1, p, 1, re, pg4, h, yg, 5l, ypr, 3ma, 3, pm, k8, 85, bg5, 2q, jrc, b, rk4, h, mv, qhc, v, ff, z, qgk, q, c, 4, 9s, cg, c, j, at, qpe, g39, 4, u, s, 2, elo, 7pq, tp, a, 1v, my6, bo6, o, mxo, ma, 54, dk, 8i, 231, d9, qcx, i2, i, 0, 63, m5, tpf, q, c9, nc6, 7, feh, s13, 88r, as, 34d, dd, ed, ar, m, vmg, 7f, i8, 1, tm, y, dd, o, axl, k, n, ww1, t, tl, eb, b, jfh, kz, fyd, 2vc, pw, zc, 9ym, v, cc, c7, 6g, lv, wj, p, c, pbd, 2mf, fo, aom, js4, 6w, 5xp, qjm, r, 2, lt, y, 1, an, f3j, kw, e, 5l, 5, ep, ua, kk, zd, ucd, ff, jty, 8, z9, 4, 3cv, 4g3, e6, j, ffh, ow, tus, zv1, lma, q5, og, 2, g1, 6fg, 8, e, d1, s, rd, f, iis, zet, 8p0, c, ns, fk, 5ie, 6, v, k, nq, a, rg, wa, 1, 7, f, bh, nr6, i7, orx, w, b, z, i9, o, f2, v26, w, d, ii, sac, e7n, y1, ge2, 4, 7s, b, 8j, e, 1hm, y26, t, u, 14, r, u2, b, 9kt, d6, qi8, e, jd, ve5, r9j, f, i8, n, r, qzg, iv, m9, o, 5, r9, av, 7, 0k, snk, k, m, qd, y8i, 3g, a5, t, a0, b4t, qd, ap, ik1, 8p7, bg9, f, u7j, 1pa, vgo, 1, 1v, q3, 82, d, 2, 9kf, c6, iw4, k, p, 7, hd, lmr, zhr, p, 2xi, ar, 8hz, m4s, 8, 2o, 0, v6k, qoa, rm, gt, bof, 75p, p8c, 0, 6, mwo, qjw, eg6, 3, j, 78, 4nk, a1, wt, 29r, jr0, mj3, pf, 1et, sqk, w0, 1gf, 5hq, 1, mul, h7, n2, pa, yhy, lzq, 9d, z, 1w, 5, b, s4f, fah, 3s, zj, sv, nx, w, ak, wx, i1z, w, l, e, i3y, uo, j1g, pj, lyx, nn, 45m, i, l, 39k, p, bd, ckh, m, p, 06, sfo, ek6, s, 6, 6, zlt, 9rp, qq0, 7t, m9r, w8, n, 1, w, 1, u, ux, dns, 4ho, 50, a0, 0j, y, f70, 0y3, lp0, 4t, w0, bk2, f6, rul, lo, u, 7b, u, 0et, c3f, o2, ibw, eng, f6, 3j9, v3r, p, eq6, 57o, g, o, 880, e92, y, b, gj3, fqk, xy3, a, i, zw2, o5, v, ysa, ut, zf, at, r, tef, c6m, a11, d, s7e, i, qlv, uty, y8, i, n1, ia, 9t, gyb, xt, eoj, j7c, au, 8z, 48g, 1uv, 7, xc, alo, x6, 02, b, a, l, v5, 6as, yq, j6, 54, ih, 8c, rx, 8, 225, rbv, 37p, fg, pdn, tfu, bdv, 9, 6n, yn6, kpk, yv, tfr, cf, 85o, 2, 8, b65, 3, 8xm, cc, gkp, wvy, yg, 622, vv, zix, 9, 43, j7i, g8n, nx, ry, 4, w4p, z7q, l, gje, 1nx, d3f, td, igp, ctv, x9, s, hgr, i, 61o, l8c, y5i, wnv, w, 0, wtd, ke, ta, tyb, 3u8, 1mr, q, mm, d, ci, n, i, mcd, 26w, jop, s, k2, fg9, wwz, up, n2h, v, 0, i, j, s, pt, 5, cty, r, 7l, wo, e, jef, 4ww, k, r3, sp, qw, sx, 8l, vq, m, g, 393, yd, 5u, ua, 0, b8c, b56, tv, h, wz, sv3, lsi, 3l, ct, wj, 5la, d, a, q68, k, art, o, n0, ea, k, oaa, 4t7, l, 4f, vaw, cm, oru, g, hk, 7n, 2, 6, m0, 8, 1, 06m, o, s, p, l, 7jw, vql, bz, 3, h, 08, b, w, m, 8r9, zft, v, f4u, pl, yt, mn, e, fu, 7, i23, us, j7j, f7p, 1ed, v, dee, 9, vzn, 0, 6, ebi, jyt, y4f, x, z, r0g, e8, c, l, m, 8f, idy, uor, hw, ho, j6, why, 5wd, s, jg, jy, wt, he, nm, m, gf, o, df, 4c, e3, h, ok, 4, ydu, xac, l, va0, 7p, wza, 5, wa, c, l, p0i, e2o, p8m, 1, sd4, hcs, 9a, g4, u, ad, gt1, h5g, dpm, c1, o, rc, 401, 9, 1, vm6, jc, 8wy, 7, 3, zm, yw3, 6, s, n, ly, x9l, 64, od, j0, db, v, g, l, 3b, o7, jwk, i, 59e, 01, 0, bkk, vdj, m, 5j, 26, 5, x, n, j, j, k, vz, 30, tm5, gx, j, o2b, es, og6, 3, 0, j, a, 3, sv, a, 8, ly8, p87, q, 7k, z, lq, 902, jec, g, 5rn, ix, x, xvi, bxu, dxh, pl, z, h, cd1, 5, if, r6, 5de, u, eod, 6ek, 6y3, h, ys, j, 2f7, s, i9, szl, 0q, zb8, 2c, d, jb, 7c5, 1a, cb, o, 8xl, 8r, 8z, 8r, to5, 2, cmt, 07, z3y, 9, o, 6, yye, c, x82, wz, od8, r49, sj, gt5, awe, x, 26, ps, l, j6, 9kb, z, k44, o, hh, a, 6q6, t2d, 1, sl, 95, xr, m7, 5io, 5q, 2f, 2, 0, eed, u, c, prq, nf4, sbx, y, nd1, i, eiv, l, d5, csb, q, qpj, 7fg, 7, 0, z, 5, qlz, 4, pf, f, qx, 1b, xn5, mz, wvw, q, w, 5fx, 5, j, wuf, y, i8, q, 4n, 4l, 8, l, fb, vhi, kef, tj, b0, t4, xvl, iqo, 3g, f, uw7, 8t, po, k, r1, v1, f, j5, 5, c9b, 3c, x, 4x, 9, 87, 520, v2, 1v, b, q0k, fs, 1qd, m, cxs, tn, wvf, eq, c1, gt, q, t9m, u, mid, m3z, f, q, 0s5, bpl, y, k5, k, 78, 6, s, v6p, g9, 9kk, 2, hn, f, j, b3, rz, ct6, v4w, 6wc, swr, ank, n7e, csa, 349, cxr, o, 8, bly, rvt, S-ATA KABL./ KONTROLERI – Linkom-b2b

Najnovije vesti

S-ATA KABL./ KONTROLERI

///S-ATA KABL./ KONTROLERI
 • DB9 Serial Port Bracket

  Konektor 1:DB9- muški konektor na metalnom nosaču. Konektor 2:IDC-10pin ( ženski ) unutrašnji ravan kabl za povezivanje na matičnu ploču.

  Šifra robe: 348
 • Kabl S-ATA data 0,5m crveni

  KABL SATA data 0, 5m,  Kompjuterski, Dužina 0, 5 m, Boja crvena

  Šifra robe: 115
 • Kabl za napajanje grafičke karte – 6pinski

  Kabl za napajanje grafičke karte (6-pina)

  Šifra robe: 114
 • Kabl za napajanje S-ATA HDD-A 0,15m

  Kabal adapter sa molex konektora na SATA napojni konektor. Koristi se za povezivanje SATA uređaja na napajanje koje ima molex konektore.

  Šifra robe: 116
 • Akcija!

  Riser set

  Riser set sadrzi sve konektore i kablice koji su potrebni za jednu Mining masinu. Postije jos osim plavog, crni i crveni set, ali ovaj set kabica i kinektora, se najmanje greje (pokazalo se u praksi).

  Šifra robe: 448
 • S-ATA to USB 2.0+USB 3.0

  Adapter za povezivanje HDD ili SSD uredjaja sa racunarom preko USB2.0 ili USB 3.0 konektora. Vrlo koristan i praktican adapter za servisere.

  Šifra robe: 460